Đang bắt sóc bỏ vào lọ thì đứa em họ xông vào bú cặc đòi địt, khởi động, thì dân chúng có muốn làm ăn cũng không có cách nào, một khi đã có tài chính khởi động, thì dân chúng sẽ có thể áp dụng rất nhiều cách kiếm tiền. Có rất ít người dân sẽ không trả tiến đấy, nhưng đại đa số dân chúng đều mong muốn tranh thủ thời gian để trả hết tiền vay, beeg cho dù là trong tay tiền vốn bị ít một chút, họ cũng muốn phải mau trả hết nợ vay, đây là một loại suy nghĩ ăn sâu thâm căn cố đế trong quan niệm nông thôn, không nợ thì nhẹ gánh, cho nên khả năng chúng ta sẽ chấm dứt được chuyện cho vay …