Mây mưa mí chị gái ngành dễ thương dễ dãi, nghiệp nào đó hoặc là cá nhân, nói một tiếng mượn chiếc xe sử dụng, đây không phải là chuyện khó đối với tôi buồi to.. Trên đường đi tôi hàng
xóm tiếp tục suy tính, vì cái gì mà chủ nhiệm văn phòng đảng ủy thị trấn chị gọi điện thoại cho chị . Điều này nói rõ cái
gì . Điều này nói rõ chị cùng tôi có sự liên quan về vấn đề nào đấy, chứ không phải là mối quan hệ công tác đơn giản bình
thường, vlxx chứ gặp được chuyện rắc rối như vậy, còn không phải lẫn mất rất xa để tránh vạ lây, còn…