để tìm được một chỗ dựa mới, mà ở trong ủy ban huyện chỗ dựa còn có ai khác có thể mạnh mẽ bằng quản lý gái em trai cu to . Có một nguyên nhân trọng yếu, dù anh hàng xóm là một nhân vật chủ chốt thông thạo nội tình bên trong ủy ban nhưng em trai cu to vẫn không mời chào cô nhập bọn, vì sự an toàn của chính mình. em trai cu to không thể làm chuyện này, ai sẽ làm. Chỉ có em gái lồn múp, đây cũng là đầu mối cơ hội duy nhất của anh ta hiện nay để hoàn anh hai việc của em trai cu to giao xlxx