Sống cùng nhà với cô em vợ dễ dãi khát dục, kỷ luật thanh tra mời đi, mà còn có thể không hư hại một cọng lông tóc đi ra, xem ra đúng là bậc quan thanh liêm a. Lúc anh chủ Thời Thụ Kim
đứng lên cùng nắm tay với anh nói ra, sex trung quốc anh là anh tập đoàn mỏ cũ, điểm này anh biết rõ, cho nên bây giờ cũng đã biết,
hôm nay sợ rằng với danh nghĩa là mời khách từ phương xa đến dùng cơm là giả, trao đổi về việc khai thác mỏ than khu phố điếm mới là thật.
Vâng, chào lão bản, thời đại này tìm được một quan thanh liêm thì cũng vậy, xem ra…